Nem rendelhet ebből az országból. United States

Tájékoztató a távollevők közötti szerződéskötésről

 

A szerződés tárgya az urologuskecskemet.hu weboldal webshopjában található valamennyi termék. A termékek bővebb jellemzőit és leírásait a hozzátartozó aloldalon ismerheti meg.

 

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Járomi-Med Kft e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Járomi-Med Kft. (Székhely: 6000 Kecskemét Talfája köz 58/2, Telefon: 06/30 9032595, E-mail: urologuskecskemet.hu, Cégjegyzékszám: 03-09-120573, Nyilvántartó Cégbíróg: Kecskeméti Járási Bíróg Cégbíróga, Adószám: 22767486-1-03 Képviselő neve: Dr. Járomi Péter - mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint: a Szolgáltató köteles utánvétel formájában futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni.

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – készpénzben kifizetni.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek – hatáskörtől függően - a Kecskeméti Járási Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Járomi-Med Kft. nem iktatja.

Vásárlás, rendelés menete

Termékeink mellett olvasható a termék leírása és az ára, amely tartalmazza az ÁFA-t.Ha valamelyik terméket meg szeretné vásárolni/rendelni akkor a termék ára mellett található gombbal kérheti, hogy a terméket virtuálisan belehelyezze a megrendelő webes kosárba. A kiválasztott termék rendelni szándékozott darabszáma a KOSÁR ablakban állítható be. Amennyiben többféle terméket is szeretne vásárolni, újra böngészhet. A kosár tartalmát a termékek végösszegével együtt folyamatosan nyomon követheti a KOSÁR menüpontban. Ha már mindent összegyűjtött, amit vásárolni szeretne, úgy nyomja meg a MEGRENDELEM gombot.

A vásárláshoz szükséges az ADATAIM menüpontban a megjeleölt adatok kitöltése. Ha úgy dönt, hogy változtatni szeretne a termékek mennyiségén vagy összetételén, a vissz gombbal a kosár tartalmához juthat. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, jelezze a iurolguskecskemet@urologuskecskemet.hu email címen: , vagy a 06/30 9032595-ös telefonszámon.

Ha úgy érzi van ötlete hogyan lehetne felhasználó barátabbá tenni a webshopunkat, örömmel fogadjuk a fenti elérheőségek bármelyikén.

Megrendelését 48 órán belül, a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazoljuk. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg! Kollégáink ellenőrzik a megrendelését és visszaigazolásban tájékoztatjuk a termékek állapotáról, a kiszállítás időpontjáról és az esetlegesen felmerülő szállítási költségekről. Amennyiben a visszaigazolás az adott határidőn belül nem érkezik meg Önhöz, nem köteles a terméket megvásárolni vagy a szolgáltatást igénybe venni.

A csomag kézbesítését a GLS Magyarország végzi. A kézbesítés a rendelés leadástól számított 1-2 munkanapon történik. A megrendelések teljesítéséről visszaigazolást kap, a csomag nyomonkövethető.

A szállítás és kézbesítés költsége bruttó 1140,- Ft,  10000Ft feletti rendelés esetén ingyenes.

A Járomi-Med Kft. fenntartja azt a lehetőséget, hogy esetenként a GLS Magyarországtól eltérő futárszolgálatot alkalmazzon.

A Járomi-Med Kft. csomagküldő szolgáltatásának működési területe Magyarország egész területe. Mivel külföldre nem áll módunkban szállítani. Megértéket köszönjük!

A termék(ek) árát, és a csomagküldés költségét utánvéttel fizetheti. Az utánvét megfizetése készpénzben vagy bankkártya terminálon keresztül lehetséges.

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak 2017. november 1-től visszavonásig érvényesek és biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.

A Járomi-Med Kft. munkatársai mindenkor betartják az árukereskedelem tisztességes etikai normáit. Bármilyen felmerülő probléma esetén a vevők érdekeinek maximális figyelembevételével járnak el. A termékismertetőknél leírtakat oly módon tervezték, hogy semmiképpen ne adjanak félreérthető információkat. A Járomi-Med Kft. nem rendelkezik magatartási kódex-szel.

Garancia és jótállás

Termékeinket a gyártók által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel forgalmazzuk. Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni. Nem áll módunkban a jótállást érvényesíteni a következő esetekben:

* ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei:

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. 

Ezt az igényét jelezheti e-mailen az urologuskecskemt@urologuskecskemet.hu címen vagy a 06/309032595-ös telefonszámon. 

Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.

Amennyiben a vásárlástól az áru átvételét követően el kíván állni, akkor azt a következő módon teheti meg: * A fogyasztó a szerződéstől 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan.

 

Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült, eredeti csomagolásából kibontott termékekre.

 

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben, személyesen vagy telefonon kell bejelentenie.

Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizetjük. Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket legkésőbb az áru megérkezését követő 5 munkanapon (de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül) belül visszautaljuk az összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra.

 

A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a Megrendelőnek kell viselnie. Valamint abban az esetben, ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a termék súlya alapján kalkulált kiszállítás költségét is, amit kedvezményként a Járomi-Med Kft. elengedett a házhozszállításkor. 

 

Abban az esetben, ha a vevő a terméket kibontotta, és nem sikerült tisztázni a reklamáció okát, a Járomi-Med Kft. nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.

Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja. 

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. 

 

Amennyiben a Vevő a termék kézhezvételének napjáig nem kapta meg a megrendelés visszaigazolását, annak kézhezvételétől számított tizennégy munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónapig gyakorolhatja elállási jogát. 

 

Ha a Járomi-Med Kft. a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéti.

 

A Járomi-Med Kft. nyomtatott formában a megrendelt termékek mellett a vevők számára eljuttatja az elállás feltételeit.

 

 

Adatkezelési szabályzat

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a Járomi-Med Kft. webshopján keresztül zajló megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adatok cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységünkhöz használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át.

 

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik. 

A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a Szolgáltató cégeknek (Posta, Futárszolgálat). Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre a Szolgáltató bemutatja, módosítja vagy törli. (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).

Üzemeltető cég adatai:

Járomi-Med Kft. 

Képviselő: Dr. Járomi Péter

Elérhetőség: 6000 Kecskemét Talfája köz 58/2

Telefon:06/30 9032595

Email:urologuskecskemet@urologuskecskemete.hu 

Székhely: 6000 Kecskemét Talfája köz 58/2

Nyilvántartásba vevő hatóság: Kecskeméti Cégbíróság, Cégjegyzékszám: 03-09-120573

Nyilvántartó Cégbíróság: Kecskeméti Járási Bíróság Cégbírósága

Adószám: 227674786-1-03

Bankadatok: Fókusz Takarékszövetkezet

Bankszámla szám: 52000049-11026132

Kapcsolódó jogszabályok

* A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 

* A kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény

* Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 2001. évi CVIII. törvény

* A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 205/B. § (2) bekezdés 

* A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 

* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 

* A gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 

* A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 2. § (2) bekezdése

* A távollevık között kötött szerzıdésekrıl szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet

* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 2010/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 

* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 

* A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

A  Járomi-Med Kft. mint az internetes oldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton kijelenti, hogy:

 

A Weboldal üzemeltetése során – mint adatkezelő - tiszteletben tartja a felhasználók alapvető szabadságjogait - így különösen a magánélethez való jogot - a személyes adataik gépi feldolgozása során és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) rendelkezései szerint jár el.

 

Az Adatvédelmi törvény 12.§ (1) bekezdése értelmében felhasználóinkat az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

1. Az Adatkezelő által kezelt adatok

 

1.1. A regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Adatvédelmi törvény 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Ezen adatok megadása önkéntes.

 

2. § 1. E törvény alkalmazása során: személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 

1.2. A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

 

1.3. A regisztráció során az Adatvédelmi törvény 2. § 2. pontja szerint különleges adatok megadását nem kérjük.

 

1.4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében: (1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat. (2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. (3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. (5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa. (6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. (7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni. (8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe. (9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

2. Az adatkezelés célja

 

2.1. A regisztráció során felvett adatokat kizárólag szerződéses feladataink teljesítése továbbá hírlevél küldése céljából tároljuk és használjuk fel.

 

2.2. Az adatokat harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződéses feladataink teljesítéséhez (pl. szállítás) alvállalkozó bevonása szükséges. Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveink tudomásul vételével beleegyezik abba, hogy szerződéses alvállalkozónknak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat (szállítási név, cím, telefonszám) átadjuk.

 

2.3. A szállítást végző alvállalkozót minden esetben a szerződésben szabályozott feltételek kötik atekintetben, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel és azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult.

 

2.4. Szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozó(i)nk adatai a Weboldalunk SZÁLLÍTÁSI, FIZETÉSI INFORMÁCIÓK menüpontja alatt minden esetben fel vannak tüntetve.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

 

3.1. Az adatok kezelésének jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről.

 

4. Az adatok elérhetősége, módosítása, töröltetése

 

4.1. Regisztrált felhasználóként Ön a felhasználóneve és jelszava segítségével - a sikeres regisztrációt követően - bármikor be tud lépni és érvényes rendelést tud feladni, illetve lehetősége van adatainak módosítására, töröltetésére.

 

4.2. A regisztráció során megadott adatokat Ön e-mail üzenet küldésével is bármikor helyesbíttetheti és töröltetheti.

 

4.3. A módosításokat illetve az adatok törlését a kézhezvételt követő 1 munkanapon belül végrehajtjuk.

 

5. Adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám: NAIH-102983/2016.

 

6. Tájékoztatás

 

6.1. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a Weboldalunk Adatvédelem menüpontja alatt nem kapott választ, kérjük, küldjön e-mailt Ügyfélkapcsolati munkatársunk címére.

 

6.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) rendelkezik.


 

Szállítási feltételek

Megrendelését 48 órán belül, a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazoljuk. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg! Kollégáink ellenőrzik a megrendelését és visszaigazolásban tájékoztatjuk a termékek állapotáról, a kiszállítás időpontjáról és az esetlegesen felmerülő szállítási költségekről. Amennyiben a visszaigazolás az adott határidőn belül nem érkezik meg Önhöz, nem köteles a terméket megvásárolni vagy a szolgáltatást igénybe venni.

Házhoz szállítás esetén: 

A csomag kézbesítését a GLS Magyarország végzi. A kézbesítés a rendelés leadástól számított 1-3 munkanapon történik. A kiszállítás megkezdéséről e-mailben értesítjük.

A kézbesítés költsége 2 kg súlyhatárig bruttó 1140,- Ft Az ezt meghaladó lyú termékrendelés esetén a szállítási költségről külön tájékoztatást küldünk.

A szállítás 10000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes!

A Járomi-Med Kft. fenntartja azt a lehetőséget, hogy esetenként a GLS Magyarországtól eltérő futárszolgálatot alkalmazzon.

A Járomi-Med Kft. csomagküldő szolgáltatásának működési területe Magyarország egész területe. Mivel külföldre nem áll módunkban szállítani, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az adott országban cégünk rendelkezik-e kereskedővel, illetve lehetőség van-e a termékek eljuttatására. Megértéket köszönjük!

A termék(ek) árát, és a csomagküldés költségét utánvéttel fizetheti. Az utánvét megfizetése készpénzben vagy bankkártya terminálon keresztül lehetséges. 

Személyes átvétel esetén:

Amint rendelését munkatársaink összeállították, és átvehetővé válik, e-mailben értesítést küldünk, az átvételt időpontját telefonon egyeztetjük. Cím: 6000 Kecskemét, Palló Imre u. 5., Tel: +36 30 9032595.

Az átvételre az értesítéstől számított 5 munkanapon keresztül van lehetőség, ezután a rendelés törlésre kerül.


Top